Науково-технічній напрям

Науково-технічний напрям передбачає оволодіння основними поняттями про технологічні прийоми проєктування, конструювання, моделювання, дизайну з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій.

Під час навчання  учні оволодівають ґрунтовними знаннями з основ професій, навчальних предметів, вивчення яких опосередковано пов’язано з формуванням свідомого вибору професії, ознайомлення з організацією сучасного виробництва, основами менеджменту та маркетингу в поєднанні навчання з виробничою практикою у спеціально оснащених навчальних майстернях і кабінетах із сучасною технікою та обладнанням. Даний профіль зорієнтований на формування практичних навичок використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, вмінь і навичок роботи з периферійними пристроями, прикладним програмним забезпеченням загального призначення.