Skip to main content

Туристсько-краєзнавчий напрям

Туристсько-краєзнавчий напрям – спрямований на залучення вихованців, учнів і слухачів до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, світової цивілізації, географічних, етнографічних, історичних об'єктів і явищ соціального життя, оволодіння практичними уміннями та навичками з туризму та краєзнавства.

   Туристсько-краєзнавча робота є одним з ефективних та потужних засобів, що сприяє гармонійному розвитку підростаючого покоління, формуванню всебічно розвиненої особистості, свідомого громадянина, який поєднує в собі духовне багатство, моральну чистоту і фізичну досконалість.

   Туристсько-краєзнавчі подорожі збагачують світогляд людини, дозволяють краще пізнати себе, свій рідний край, свою країну. Для вихованців туристськокраєзнавча діяльність має визначальний вплив на формування свідомості, поваги до традицій та звичаїв, відродження культурного надбання свого народу, усвідомлення ролі суспільства у збереженні довкілля.

   Краєзнавство у поєднанні з туризмом – це складна багатогранна навчальноосвітня, пошуково-дослідна та пізнавальна діяльність молоді у процесі комплексного вивчення території краю. Вона є найбільш ефективним методом пізнання у процесі географічних, біологічних та історичних досліджень. Туристсько-краєзнавча діяльність відіграє важливе значення для формування стійких знань, розвитку творчих здібностей та розширення світогляду.

   Робота краєзнавчо-туристичних гуртків підпорядкована вимогам програм, які розроблені Міністерством освіти і науки України.    У сучасних умовах розвитку України проблеми формування всебічно-освічених, патріотично вихованих людей які добре знають свою історію та культуру, цінують здобутки своїх предків та усвідомлюють значення бережливого ставлення до природи є вкрай нагальними. У світлі національного відродження України туристсько-краєзнавча діяльність виступає основним стрижнем роботи з підростаючим поколінням. Важливим елементом організації туристсько-краєзнавчої роботи  є пошук оптимального поєднання різних форм та методів залучення молоді до активної пізнавальної діяльності. Саме комплексне краєзнавче дослідження території рідного краю, регіону та власне Батьківщини спроможне забезпечити надійне підґрунтя для формування цілісної особистості з прагненням до розбудови своєї держави. Різні форми організації туристсько-краєзнавчої роботи, а особливо такі як екскурсії та експедиції дозволяють якнайбільше проникнутись історією, географією та культурою своєї країни й виступають ефективними засобами наукового зростання та патріотичного виховання.