Соціально-реабілітаційний напрям

  • Головна
  • Соціально-реабілітаційний напрям

Соціально-реабілітаційний напрям позашкільної освіти – напрям, який забез­печує соціальне становлення та розвиток інтересів, здібностей, нахилів, потреб у самореалізації вихованців (учнів і слухачів), підготовку їх до активної професійної та громадської діяльності, організацію їх змістовного дозвілля та відпочинку. Заняття в гуртках цього напряму сприяють формуванню та розвитку у здобувачів освіти soft skills (м’яких, гнучких навичок), що дозволяють бути успішними незалежно від специфіки діяльності чи напряму, який обере  підліток у своєму дорослому житті. Відбувається формування мислення успішної особистості, мотивації на досягнення успіху. У гуртківців розвивають уміння самостійно аналізувати, критично мислити, приймати відповідальні рішення, діяти виважено, впевнено й творчо.